สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<สิงหาคม 2563>>
พฤอา
     1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
      

อังคาร ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
62
วันนี้
177
วานนี้
6194


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


     
 
 
     

ครูอุราพร บุริโท


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก คหกรรม
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูพัขรี เชื้อสาม


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก คหกรรม
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนงคราญ วรรณรัตน์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก คหกรรม
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูประภาส คุณาชีวะ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก อุตสาหกรรม
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูบรรเจิด สรรพมงค์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก อุตสาหกรรม
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนภาพร ไชยสมภาร


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูพงษ์พันธ์ นิลคง


ตำแหน่ง :: ครูอัตราจ้าง
วิชาเอก คอมพิวเตอร์
ดูรายละเอียด