ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<มิถุนายน 2561>>
พฤอา
    1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 

พุธ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2561
     
ออนไลน์
24
วันนี้
181
วานนี้
2251


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
เลือกฝ่าย/สังกัด :

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


     
 
 
     

ครูจุฑารัตน์ เวียงลอ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก ฟิสิกส์
ดูรายละเอียด
 

     
 
 
     

ครูจุฑารัตน์ เวียงลอ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
วิชาเอก ฟิสิกส์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูวันทนา ขอดศิริ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูอัสรา วงศ์มณี


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป/ดาราศาสตร์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนรา นนทวราศรี


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ -
วิชาเอก ชีววิทยา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูวาสนา ยาวิชัย


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ชีววิทยา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูนรา นนทวราศรี


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ -
วิชาเอก ชีววิทยา
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูไพรัช เฉยเมล์


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ
วิชาเอก ฟิสิกส์
ดูรายละเอียด
 
     
 
 
     

ครูดณพร อินจับ


ตำแหน่ง :: ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ
วิชาเอก เคมี
ดูรายละเอียด