สายตรงผู้อำนวยการ

ห้องเรียนแห่งคุณภาพ (DLIT)

ตารางการเรียนการสอน

เอกสารดาวน์โหลด

<<มกราคม 2563>>
พฤอา
  1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

พุธ ที่ 29 มกราคม พ.ศ.2563
     
ออนไลน์
27
วันนี้
1693
วานนี้
1513


เริ่มนับ 15 ธันวาคม พ.ศ.2560
     
หมวดหมู่ :


วิสัยทัศน์ (Vision)

วิสัยทัศน์ (Vision)

โรงเรียนหอพระเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลบนพื้นฐานความเป็นไทย

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

                                                          "รักษ์วัฒนธรรมไทย"

 อัตลักษณ์ (Identity)

 

                                                    "ลูกหอพระเป็นผู้มีมารยาทงาม"วิสัยทัศน์และพันธกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง